8 παραλίες της Καρπάθου στο δίκτυο Παρακολούθησης υδάτων κολύμβησης της χώρας!

8 παραλίες της Καρπάθου στο δίκτυο Παρακολούθησης υδάτων κολύμβησης της χώρας!

Αναθεωρούμε το Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας (ως προς την χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για το Νότιο Αιγαίο) ως εξής:

(α) Προστίθενται οι παρακάτω δώδεκα (12) νέες ακτές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

1) Όνομα ακτής: Άγιος Νικόλαος -Αρκάσα Δήμος: Καρπάθου Περιφερειακή Ενότητα: Καρπάθου –Ηρωϊκής Νήσου Κάσου

2) Όνομα ακτής : Άγιος Νικόλαος -Σπόα Δήμος : Καρπάθου Περιφερειακή Ενότητα: Καρπάθου –Ηρωϊκής Νήσου Κάσου

3) Όνομα ακτής : Αχάτα Δήμος : Καρπάθου Περιφερειακή Ενότητα : Καρπάθου –Ηρωϊκής Νήσου Κάσου

4) Όνομα ακτής : Διακόφτης Δήμος : Καρπάθου Περιφερειακή Ενότητα : Καρπάθου –Ηρωϊκής Νήσου Κάσου

5) Όνομα ακτής : Κυρά Παναγιά Δήμος : Καρπάθου Περιφερειακή Ενότητα : Καρπάθου –Ηρωϊκής Νήσου Κάσου

6) Όνομα ακτής : Λευκός Δήμος : Καρπάθου Περιφερειακή Ενότητα : Καρπάθου –Ηρωϊκής Νήσου Κάσου

7) Όνομα ακτής : Μεγάλη Αμμωπή Δήμος : Καρπάθου Περιφερειακή Ενότητα : Καρπάθου –Ηρωϊκής Νήσου Κάσου

8) Όνομα ακτής : Μικρή Αμμωπή Δήμος : Καρπάθου Περιφερειακή Ενότητα : Καρπάθου –Ηρωϊκής Νήσου Κάσου

9) Όνομα ακτής: Πλάκα Δήμος: Νάξου & Μικρών Κυκλάδω ν Περιφερειακή Ενότητα : Νάξου

10) Όνομα ακτής : Γλυφό Δήμος :Σίφνου Περιφερειακή Ενότητα :Μήλου

11) Όνομα ακτής : Φάρος Δήμος :Σίφνου Περιφερειακή Ενότητα :Μήλου

12) Όνομα ακτής : Φασολού Δήμος :Σίφνου Περιφερειακή Ενότητα :Μήλου

Να επισημάνουμε ότι με α.π. 6810/8-9-2022 έγγραφο του Δήμου Καρπάθου με το οποίο μας διαβιβάστηκαν και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία της αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου τα αιτήματα προσθήκης των ακτών : α) «Άγ. Νικόλαος – Αρκάσα», β) «Αγ. Νικόλαος – Σπόα», γ) «Αχάτα», δ) «Διακόφτης», ε) «Κυρά Παναγιά», στ) «Λευκός», ζ) «Μεγάλη Αμμωπή» και η) «Μικρή Αμμωπή» στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των νερών των ακτών κολύμβησης των περιφερειών της χώρας.

Ο Ασκών Καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Πολύκαρπος Πολυχρονάκης

φωτογραφία Καλλιόπη Μαλλόφτη (Αμμοωπή)

19.4.2023

Καρπαθιακά Νέα