Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους Δασικούς Χάρτες

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους Δασικούς Χάρτες

Του Εμμανουήλ Στ. Φραγκάκη

MSc, Δασολόγου – Περιβαλλοντολόγου ΑΠΘ

Ιδιώτη Μελετητή

Στις 05/02 ξεκίνησε η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών του Νομού Δωδ/σου, συμπεριλαμβανομένου της Καρπάθου, ενώ προσεχώς αναμένεται η θέαση στην σχετική πλατφόρμα της Ελληνικό Κτηματολόγιο. Το παρόν κείμενο θα εστιάσει κυρίως στα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε πολίτης ή νομικό πρόσωπο επί της εν λόγω διαδικασίας, η αρμοδιότητα της οποίας ανήκει στην Δ/νση Δασών Δωδ/σου.

  • Τί ακριβώς είναι η Ανάρτηση Δασικών Χαρτών;

Γενικότερα, οι δασικοί χάρτες καθορίζουν με σαφή τρόπο μέχρι πού φθάνουν τα όρια εκτάσεων που υπάγονται στην δασική νομοθεσία, επομένως και το τι επιτρέπεται ή όχι μέσα σε συγκεκριμένη περιοχή. Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε από δασολόγους, βάσει εξειδικευμένης μελέτης αεροφωτογραφιών παρελθόντων ετών (1945 ή 1960), καθώς και στοιχείων από την πρόσφατη κατάσταση των εκτάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα δασική νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η επιλογή δασολόγου για την υποβολή μίας αντίρρησης, διότι άπτεται του γνωστικού τους αντικειμένου.

Στον Δασικό Χάρτη δεν εμφανίζονται όρια ιδιοκτησιών, αλλά ο χαρακτήρας εκτάσεων βάσει της προαναφερθείσας διαδικασίας και περιλαμβάνει κυρίως του κάτωθι κωδικούς:

ΔΔ : Πολύγωνα που ήταν και παλιά και σήμερα δασικά (οι λεγόμενες ανέκαθεν δασικές εκτάσεις)
ΔΑ : Πολύγωνα που ήταν παλιά δασικά αλλά σήμερα είναι άλλης μορφής (Π.χ. εκχέρσωση και ενέχει σημαντικούς κινδύνους-κυρώσεις για τον φερόμενο ιδιοκτήτη)
ΑΔ : Πολύγωνα που ήταν παλιά άλλης μορφής και σήμερα θεωρούνται δασικά (π.χ. ένας παλιός αγρός που σήμερα δασώθηκε)
ΑΑ : Πολύγωνα που ήταν και παλιά και σήμερα άλλης μορφής (ανέκαθεν αγροτικές εκτάσεις)
ΧΧ : Πολύγωνα που ήταν και παλιά και σήμερα χορτολιβαδικής μορφής

 

  • Πώς μπορείτε να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη;

Το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη θα είναι διαθέσιμο σε όσους διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο, μέσω ιστοσελίδας της Ελληνικό Κτηματολόγιο. Για την ενημέρωση οι πολίτες θα απευθύνονται είτε στο Σημείο Υποστήριξης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) στην έδρα της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου, είτε σε ιδιωτικά Δασοτεχνικά Γραφεία με εξειδικεμένους επιστήμονες (δασολόγους, δασοπόνους) στο εν λόγω αντικείμενο.

  • Ποιος έχει δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη;

Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντός τους εμπράγματα (κυριότητα, υποθήκη, δουλείες, κ.λπ. που προκύπτουν από δημόσια έγγραφα) ή ενοχικά (μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης-δωρεάς ακινήτου) δικαιώματα στις ανωτέρω εκτάσεις.

Η υποβολή των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος Δασικού Χάρτη αφορά αποκλειστικάστον χαρακτήρα ή στη μορφή κάποιας εμφανιζόμενης στον Δασικό Χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ, αν δεν ασκηθούν αντιρρήσεις και ο χαρακτήρας του ακινήτου παραμείνει ως έχει (δηλ. δασικού χαρακτήρα), τότε οριστικοποιείται με την κύρωση του δασικού χάρτη και επακόλουθα αμφισβητείται η ιδιοκτησία σας από το Ελληνικό Δημόσιο.

  • Τρόπος και Προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων;

Οι αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε διαδικτυακό τόπο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, στις προθεσμίες που θα οριστούν από την ανακοίνωση Ανάρτησης της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου. Βάσει Υπουργικής Απόφασης η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων ορίζεται στις 105 ημέρες, επεκτεινόμενη κατά 20 ημέρες για αυτούς που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ο Χάρτης θα κυρωθεί στο υπόλοιπο μέρος του.

 

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:

Εμβαδόν Έκτασης Ποσό (€)
έως και 100 τ.μ. 10 €
πάνω από 100 τ.μ. έως και 1.000 τ.μ. 40 €
πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ. 90 €
πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ. 180 €
πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ. 350 €
πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ. 700 €
πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ. 1.400 €
μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ. 3.300 €
  • Πώς και Πότε θα γίνεται η εξέταση των αντιρρήσεων;

Οι αντιρρήσεις θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό στην έδρα της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου.

Εμπειρικά προτείνεται η επιλογή Τεχνικού Συμβούλου (Δασολόγου) για την εκπροσώπησή σας στην ανωτέρω Επιτροπή. Επίσης, επειδή με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής της ιδιοκτησίας σας, ιδανικά θα πρέπει να συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας από Δασολόγο, ώστε να εντοπιστούν τα λάθη του δασικού χάρτη μέσω της στερεοσκοπικής παρατήρησης αεροφωτογραφιών από τα έτη 1945 ή 1960 έως σήμερα και να υποστηριχθεί η υπόθεση με την κατάλληλη επιχειρηματολογία στην Επιτροπή, διασφαλίζοντας τα νόμιμα περιουσιακά δικαιώματά σας και περιορίζοντας τον κίνδυνο απώλειας της περιουσίας σας.

 ………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Μανώλης Φραγκάκης είναι ιδιώτης δασολόγος μελετητής, με καταγωγή από την Χίο. Αποφοίτησε το 2007 από την Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Παν. Θεσ/κης, με μεταπτυχιακές σπουδές στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών του Τμήματος Γεωγραφίας του Παν. Αιγαίου.

Στα πρώτα του βήματα απασχολήθηκε στις Δ/νσεις Δασών Χίου και Δωδ/σου, ενώ από το 2014 διατηρεί μελετητικό γραφείο στην Χίο, αναλαμβάνοντας ωστόσο υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα. Εξέχουσα σημασία στην μέχρι τώρα καριέρα του αποτελεί η εμπιστοσύνη του σεβαστού καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγ. Ιωάννου Θεολόγου στην Χώρα Πάτμου για την ανάληψη των διαδικασιών αποχαρακτηρισμού των σημαντικών μοναστηριακών εκτάσεων στον δασικό χάρτη του δήμου Πάτμου, η οποία εξετελέσθη με απόλυτη επιτυχία, διασφαλίζοντας την περιουσία της. Σήμερα διατηρεί γραφεία σε Κάρπαθο και Ρόδο.