Παρασκευή Κανελλάτου: "Ουδεμία Αρνητική Προπαγάνδα για το Ολυμπίτικο Γλέντι"

Παρασκευή Κανελλάτου: "Ουδεμία Αρνητική Προπαγάνδα για το Ολυμπίτικο Γλέντι"

Δελτία «Καρπάθικο Γλέντι» & «Ολυμπίτικο Γλέντι»:

Οι Διευκρινίσεις

φωτογραφία Καλλιόπη Μαλλόφτη

Στις 11 Αυγούστου 2020 ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού η εγγραφή στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 16 νέων στοιχείων [link: https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=3410&fbclid=IwAR1IN4zfmkIlEcaIOvCeOJ9kQT2U0DHOb3mFYCyGj_Nzed85xzPTyhoIKes].

Στη 14η θέση αναφοράς των στοιχείων υπάρχει το Ολυμπίτικο Γλέντι, στοιχείο που ανήκει και ήδη το εμπεριέχει ο ευρύτατος και αναλυτικότατος φάκελος για το Καρπάθικο Γλέντι [ένταξη στοιχείου στο Ελληνικό Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στις 2019.03.19 με ΑΔΑ: Ψ0ΤΠ4653Π4-ΙΝ2 και αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΑΠΚΔΘ/139227/96412/542/154].

Επειδή υπάρχουν πολλές ερωτήσεις από Καρπάθιους και μη, συναδέλφους και συνεργάτες, για το πώς ένα στοιχείο που ήδη εμπεριέχεται σε έναν ευρύτερο φάκελο ήδη ενταγμένο στο Εθνικό Ευρετήριο, δύναται να μπει και μεμονωμένα, σας πληροφορούμε ότι η κάθε κοινότητα έχει το δικαίωμα να καταθέσει στοιχεία τα οποία ανήκουν σε ευρύτερες πολιτισμικές εκφάνσεις, τα δελτία των οποίων έχουν ήδη ενταχθεί στο Ε.Ε.

Για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση, όπως αυτή προκύπτει από ατεκμηρίωτες και ανυπόστατες αναρτήσεις μέλους της συντακτικής ομάδας του Ολυμπίτικου Γλεντιού αλλά και συνεργατών της, ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ και ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΑ για την ένταξη του στοιχείου υπήρξε και ούτε πρόκειται να υπάρξει από τα μέλη της συντακτικής ομάδας του Καρπάθικου Γλεντιού (Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Παρασκευή Κανελλάτου, Ηλίας Βασιλαράς, Μόρφη Διακογεωργίου), όπως αυτό μπορεί να βεβαιωθεί επίσημα από τη ΔΙΝΕΠΟΚ. Αντιθέτως, στηρίξαμε, στηρίζουμε και θα στηρίζουμε κάθε έκφανση του Καρπάθικου Γλεντιού και είμαστε πάντα διαθέσιμοι να προσφέρουμε στο ΥΠΠΟΑ και ειδικότερα στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τις εθνογραφικές γνώσεις που μας παρέχει η μακρόχρονη συγκριτική έρευνα πεδίου καθώς και η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία για το Γλέντι στο Νησί της Καρπάθου και στις διασπορικές του κοινότητες, αλλά και τις σχέσεις και τους αλληλο-επηρεασμούς του με τις εκφάνσεις ισχυρών γλεντικά γειτονικών περιοχών (Κάσος, Χάλκη, Κρήτη, Δυτικά Παράλια Μικράς Ασίας, Κύπρος κ.α.).

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η διαδικασία για τα στοιχεία που εντάσσονται στο Ε.Ε. είναι μακρά και επίπονη και απαιτεί τη συνεχή συνέργεια της ΔΙΝΕΠΟΚ, της Εθνικής Επιτροπής για την Α.Π.Κ. και των συντακτών των προς ένταξη στοιχείων. Εντάξεις στοιχείων που χαρακτηρίζονται σαν “πανηγυρικές” από τους συντάκτες τους ανήκουν στην σφαίρα της υπερβολής και του εντυπωσιασμού, πρακτικές που ουδεμία σχέση έχουν με τις αρχές της σύμβασης για την Α.Π.Κ. αλλά και της ΔΙΝΕΠΟΚ.

Κατά την γνώμη μας ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΝΩΝΕΙ, δεν διαιρεί, δεν διαβάλλει, δεν υποβιβάζει και δεν προσβάλει. Αυτές άλλωστε είναι και οι βασικές αρχές της σύμβασης της UNSECO για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, αρχές που με το έργο μας η συντακτική επιτροπή του Καρπάθικου Γλεντιού τις τιμάει και τις προβάλει.

Παρασκευή Γ. Κανελλάτου

πηγή:  https://www.facebook.com/vivi.kanellatou/posts/10157723523052252?__tn__=K-R-R