Η Ολυμπία Ι. Γιάννακα στη θέση του παραιτηθέντος Συμβούλου κοιν. Πηγαδίων Νίκου Πουζουκάκη

Η Ολυμπία Ι. Γιάννακα στη θέση του παραιτηθέντος Συμβούλου κοιν. Πηγαδίων Νίκου Πουζουκάκη

Ο δήμαρχος Καρπάθου αποδεχόμενος την αριθ. Πρωτ. 6109/05-08-2022 επιστολή παραίτησης του κ. Πουζουκάκη Νικολάου, από τη θέση του ως Σύμβουλος στην Κοινότητα Καρπάθου αποφασίζει:

Καλούμε την κ. Γιάννακα Ολυμπία του Ιωάννη, η οποία είναι η πρώτη σε σταυρούς αναπληρωματικός σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού στην Κοινότητα Καρπάθου καταλαμβάνει την κενή θέση του παραιτηθέντος, να προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών από της επιδόσεως της παρούσας απόφασης, ενώπιον του Δημάρχου Καρπάθου, για να δώσει τον προβλεπόμενο όρκο (άρθρο 114 παρ. 2α του Ν. 4623/2019).

22.8.2022

Καρπαθιακά Νέα