Ολοκληρώθηκε το Δ.Σ. Δήμου Καρπάθου - Ν. Λύκος και Μ. Μανωλάκης τα νέα μέλη στην Οικ. Επιτροπή

Ολοκληρώθηκε το Δ.Σ. Δήμου Καρπάθου - Ν. Λύκος και Μ. Μανωλάκης τα νέα μέλη στην Οικ. Επιτροπή

Νωρίς το μεσημέρι, Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022, ολοκληρώθηκε η 6η κατά σειρά προσπάθεια για την εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου. Στη Συνεδρίαση απουσίασε ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μανωλάκης και τον αναπλήρωσε η Αντιπρόεδρος κα Ευαγγελία Φελλουζή.

Να αναφέρουμε ότι στο σύνολο των 21 Δημοτικών Συμβούλων έδωσαν το παρόν 12 Δημ. Σύμβουλοι και από αυτούς ψήφισαν 11. Υποψήφιοι ήταν τα μέλη της ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ κ.κ. Νίκος Λύκος και Μιχαήλ Μανωλάκης, όπου ο μεν πρώτος έλαβε 3 ψήφους και ο δεύτερος 1.

Ο κ. Λύκος εκλέκτηκε τακτικό μέλος και ο κ. Μανωλάκης αναπληρωματικό για την ΟΕ Δήμου Καρπάθου.

Θα αποδεχτούν τις θέσεις στην Οικ. Επιτροπή; Θα λειτουργήσει ο Δήμος;

Τις επόμενες ημέρες θα μάθουμε τις αποφάσεις τους. Στην περίπτωση παραιτήσεων θα οδηγηθούμε και πάλι σε νέα εκλογική διαδικασία την 7η κατά σειρά!