Ολοκληρώθηκε το έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων του Δήμου Η.Ν. ΚΆΣΟΥ

Ολοκληρώθηκε το έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων του Δήμου Η.Ν. ΚΆΣΟΥ

Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου ανακοινώνει με ικανοποίηση ότι μετά από 15 μήνες εργασίας, το έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων του Δήμου ολοκληρώθηκε.

Συνολικά, ψηφιοποιήθηκαν και αρχειοθετήθηκαν 936 φάκελοι, με έγγραφα που ξεκινούν από το 1927 και φτάνουν έως το 2011. Το έργο αυτό αποτέλεσε ένα δύσκολο εγχείρημα, καθώς πολλά από τα έγγραφα ήταν κατεστραμμένα ή σε κακή κατάσταση, με αποτέλεσμα να χρειάζονται τον διπλάσιο χρόνο για να καταχωρηθούν και να διασωθούν. Αφού σαρώθηκαν, η ταξινόμησή τους έγινε ανά έτος, μήνα και θέμα. Μεταξύ των αρχείων που βρέθηκαν ήταν και τα ιταλικά που χρονολογούνται από το 1927, καθώς και άλλα χρήσιμα έγγραφα (άδειες οικοδομής, βιβλίο πρακτικών από το 1927 κ.α.) που βοήθησαν στην ολοκλήρωση διαφόρων έργων και διαδικασιών του Δήμου.

Μετά το 2011 όλα τα έγγραφα είναι πλέον ψηφιοποιημένα οπότε υπάρχει συνολική ψηφιοποίηση τους από το 1927 μέχρι σήμερα.

Η ομάδα ψηφιοποίησης εργάστηκε με ζήλο και τα μέλη της συνεργάστηκαν με μεγάλη επιτυχία. Η ολοκλήρωση του έργου ήταν απαραίτητη, αφού η ιστορία του Δήμου και του νησιού μας «περνά» μέσα από αυτά.

Επόμενος  στόχος του Δήμου είναι να τοποθετηθούν και να φυλαχτούν οι ψηφιοποιημένοι και αρχειοθετημένοι φάκελοι σε έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο όπου να μην υπάρξουν φθορές στα έγγραφα και να υπάρξει οργανωμένη πρόσβαση σ’αυτά σε όποιον το επιθυμεί.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα αυτό ήταν νέες  και νέοι του νησιού, που προσλήφθηκαν από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και την ευκαιρία που του παρείχε η έκτακτη ανάγκη λόγω της πανδημίας covid επί δύο(2) χρόνια περίπου.

 

Ηρωική νήσος Κάσος, 30/06/2022