Συστάθηκε ομάδα εργασίας για το Δημοτικό Γυμναστήριο της Καρπάθου

Συστάθηκε ομάδα εργασίας για το Δημοτικό Γυμναστήριο της Καρπάθου

Με την απόφαση 570/2024, του Δημάρχου Καρπάθου συστάθηκε ομάδα εργασία υποστηρικτικού χαρακτήρα, η οποία θα ασχολείται, σε συνεργασία με τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο αθλητισμού Ιωάννη Χαλκιά και τον διευθυντή του Δημοτικού Γυμναστηρίου του Δήμου Καρπάθου Γεώργιο Κωνσταντίνου, για την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Γυμναστηρίου του δήμου Καρπάθου.

Η Ομάδα Εργασίας θα λειτουργεί για ένα χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης Δημάρχου στο διαύγεια.

Αναλυτικά, τα μέλη που απαρτίζουν την ομάδα εργασίας, είναι τα παρακάτω:

• Παραγιός Αντρέας
• Λέκκας Σωτήριος
• Σαξώνης Πέτρος
• Κρέτσης Σπυρίδων
• Καραναστάσης Ιωάννης
• Ζωγράφος Χρήστος
• Τασόπουλος Βασίλειος

Η παρούσα απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησης της στο Διαύγεια.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Μιχαήλ Φελλουζής

1.5.2024

Καρπαθιακά Νέα