Ομιλία της Φωτεινής Παζαρτζή: Η Ελλάδα Ενώπιον των Διεθνών Οργάνων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2017)

Ομιλία της Φωτεινής Παζαρτζή: Η Ελλάδα Ενώπιον των Διεθνών Οργάνων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2017)

Η εκλογή της έγινε από τα ίδια τα μέλη της Επιτροπής, που αποτελείται από δεκαοκτώ ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες υψηλού ήθους και αναγνωρισμένης ικανότητας και γνώσεων στον τομέα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της εφαρμογής τους Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα από τα κράτη μέρη της Συνθήκης.

Μετά την δια βοής εκλογή της, η κυρία Παζαρτζή είπε ότι είναι μεγάλη τιμή για αυτήν να υπηρετήσει ως Πρόεδρος της Επιτροπής για τα επόμενα δύο χρόνια.

Εξέφρασε τη συγκίνησή της για τα ευγενικά λόγια και την υποστήριξη που εξέφρασαν οι συνάδελφοί της.

Ζούμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και θα κάνω το καλύτερο δυνατό, είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής.

πηγή: www.unric.org

Ομιλία της Φ. Παζαρτζή, Καθηγήτριας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Μέλους Επιτρ. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ηνωμένων Εθνών στην ημερίδα «Η Ελλάδα Ενώπιον των Διεθνών Οργάνων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» που συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2017.

 

Φωτεινή Παζαρτζή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές της στο ίδιο Πανεπιστήμιο (1983) και τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Paris-II Panthéon Assas [DEA 1984, Doctorat d’Etat, 1992, άριστα με διάκριση). Διετέλεσε Visiting Fellow (Επισκέπτρια Εταίρος) στο Ερευνητικό Κέντρο Lauterpacht για το Διεθνές Δίκαιο του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ (1998), Επισκέπτρια Καθηγήτρια στα Πανεπιστήμια Μπορντό, Παρίσι-I, Παρίσι-II (Institut des Hautes Etudes Internationales), Διευθύντρια Σπουδών για το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο στην Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (2003). Έχει επίσης διδάξει διεθνές δίκαιο στο κοινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Temple και του Πανεπιστημίου Αθηνών (1999-2003) και έχει κάνει διαλέξεις σε διάφορα πανεπιστήμια και ινστιτούτα.

Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Έκτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (1999-2007), Μέλος (Αναπληρωματικό) της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Εφαρμογή και τη Διάδοση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, Μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου για την Ιθαγένεια, Μέλος του Δικαστηρίου Συνδιαλλαγής και Διαιτησίας του Οργανισμούς για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (2013- ).

Από το 2002 είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Κλάδου της Ένωσης Διεθνούς Δικαίου (International Law Association). Μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου, της Γαλλικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου, της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν την επίλυση διαφορών, τους διεθνείς δικαστικούς θεσμούς και διαδικασίες, το διεθνές ποινικό δίκαιο.

Συγγραφέας πολυάριθμων άρθρων, οι βασικές μονογραφίες περιλαμβάνουν:

α) Les engagements en matière de règlement pacifique des différends entre Etats, Paris, L.G.D.J., 1992 (Paul Guggenheim Prize)
β) La succession d’Etats aux traités multilatéraux à la lumière des mutations territoriales récentes, Paris, Pedone, 2002
γ) La répression pénale des crimes internationaux, Paris, Pedone, 2007
δ) La jurisprudence de la Cour internationale de justice, Paris, Pedone, 2008 (with P.-M. Eisemann)
ε) Η δικαιοδοτική λειτουργία στο διεθνές δίκαιο, υπό έκδοση (στα ελληνικά)