Ο Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Καρπάθου παίρνει θέση για την "καταγραφή των μονοπατιών από το ΙΝΣΕΤΕ"

Ο Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Καρπάθου παίρνει θέση για την "καταγραφή των μονοπατιών από το ΙΝΣΕΤΕ"

Ως Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Καρπάθου, σε σχέση με την καταγραφή των μονοπατιών του νησιού μας από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι:

Η Κάρπαθος έχει πάνω από εξήντα μονοπάτια. Τα μονοπάτια στο σύνολό τους καθαρίζονται, αναβιώνονται και διατηρούνται από τον όμιλό μας, χωρίς καμία υποστήριξη από την επιτροπή τουρισμού, τον οργανισμό πολιτισμού ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα του Δήμου Καρπάθου.

Μέχρι στιγμής, σηματοδοτήσαμε τα καρπάθικα μονοπάτια, με προσωπική εργασία και έξοδα, ιδιαιτέρως με τις χορηγίες των επίτιμων προέδρων μας Γεωργίου Ζαράρη και Γιάγκου Καπετανάκη. Επίσης, έχουμε καθαρίσει πάνω από 65 χιλιόμετρα μονοπατιών, ισοκατανεμημένα στο εύρος του νησιού, χωρίς γεωγραφική διάκριση ή οποιαδήποτε άλλη προκατάληψη. Επίσης, τονίζουμε ότι, εκτός τον Δήμο, ούτε και εταιρίες ή ιδιώτες που εκμεταλλεύονται οικονομικά τις πεζοπορικές διαδρομές συνεισφέρουν στο έργο μας, με οποιονδήποτε τρόπο.

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτροπή τουρισμού του Δήμου Καρπάθου, ουδέποτε έλαβε υπόψιν τις παρατηρήσεις μας στον πεζοπορικό τομέα, παρά την εμπειρία μας και τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας. Το αποτέλεσμα ήταν να μην υπάρξει πρόοδος σε αυτόν τον παραγωγικό τομέα και να χάσουμε σημαντικές ευκαιρίες οικονομικο-τουριστικής ανάπτυξης, τις οποίες εκμεταλλεύτηκαν άλλα νησιά.
Μελανότερο σημείο όλων, είναι πιθανότατα η παραγωγή της εφαρμογής “Karpathian Paths”, για την οποία δώσαμε πολλές οδηγίες για τον σχεδιασμό της αλλά και διορθώσεις στην συνέχεια. Αποτέλεσμα, αυτών ήταν τελικά η εφαρμογή που κόστισε δημόσιο χρήμα και χρόνο, τελικώς να αποσυρθεί λόγω ακαταλληλότητας.

Τέλος, σας αναφέρουμε ότι ο Όμιλός μας έχει αγοράσει -και πάλι χωρίς την υποστήριξη του Δήμου- συσκευή γεωεντοπισμού (Global Positioning System – GPS), με την οποία έγινε ορθή καταγραφή των μονοπατιών της Καρπάθου. Σύντομα, θα προβούμε στην διάθεση της εφαρμογής μας, η οποία καθυστέρησε λόγω κορωνοϊού. Αυτή η καταγραφή αποτελεί και μία από τις παρακαταθήκες που αφήνουμε, ως ένα κομμάτι της ιστορίας της Καρπάθου.