Ομόφυλα ζευγάρια: Είναι η ώρα να αλλάξει κάτι στη χώρα μας

Ομόφυλα ζευγάρια: Είναι η ώρα να αλλάξει κάτι στη χώρα μας

Σήμερα 36 χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν θεσμοθετήσει την ισότητα στον γάμο. Από αυτές, οι 20 βρίσκονται στην Ευρώπη, ενώ οι 15 είναι μέλη της Ε.Ε.  39 χώρες σε όλο τον κόσμο επιτρέπουν την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, δηλαδή 3 περισσότερες από αυτές που αναγνωρίζουν τον γάμο. Από αυτές οι 23 βρίσκονται στην Ευρώπη και οι 16 είναι μέλη της Ε.Ε.

Η πλήρης κοινή υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια είναι νόμιμη σε δεκαεννέα ευρωπαϊκές χώρες, συγκεκριμένα Ανδόρα, Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία , την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Άλλες τέσσερις, δηλαδή η Εσθονία, η Ιταλία, η Σλοβενία, ο Άγιος Μαρίνος, επιτρέπουν την υιοθεσία θετού παιδιού στην οποία ο σύντροφος μπορεί να υιοθετήσει το βιολογικό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το υιοθετημένο παιδί του/της συντρόφου του/της.
Η χώρα μας αναγνώρισε στα ομόφυλα ζευγάρια το δικαίωμα στη σύναψη συμφώνου συμβίωσης το 2015 αυτή την ώρα ο νόμος δεν επιτρέπει τη σύναψη πολιτικού γάμου από ομόφυλα ζευγάρια, εντούτοις δεν είναι δυνατή η από κοινού τεκνοθεσία ή και αναγνώριση οικογενειακών δεσμών. Αυτό πρέπει να αλλάξει και ήδη έχουμε αργήσει!

Με στοιχεία: ROSA,  Καθημερινή

18.1.2024

Καρπαθιακά Νέα