Εγκρίθηκαν Ομόφωνα, από την Ο.Ε. του Δήμου Καρπάθου, καταχωρήσεις για την τουριστική προβολή του νησιού

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα, από την Ο.Ε. του Δήμου Καρπάθου, καταχωρήσεις για την τουριστική προβολή του νησιού

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ την τουριστική προβολή του Δήμου Καρπάθου και την εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α 00.6431.0009 για «Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα για την τουριστική προβολή» του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2022, ποσού εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (9.486,00 €)

Σύμφωνα με την εισήγηση, για το διάστημα από 1/6/2022 έως 31/12/2022 προτάθηκαν τέσσερις καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα για την τουριστική προβολή της Καρπάθου στα ακόλουθα μέσα:

1. Καταχώρηση σε περιοδικό του αεροδρομίου Αθηνών.

Η εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνει την έντυπη καταχώριση προώθησης του νησιού μας αξιοποιώντας έντυπο μέσο που απευθύνεται άμεσα σε ταξιδιωτικό κοινό. Το εν λόγω έντυπο, περιλαμβάνει αμιγώς ταξιδιωτικό περιεχόμενο, ενώ διανέμεται σε χώρο συνάθροισης ταξιδιωτών και συγκεκριμένα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, «Ελευθέριος Βενιζέλος». Προβλέπεται ότι θα απαιτηθεί πίστωση τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (3.100,00 €) για την εν λόγω καταχώρηση.

2. Καταχώρηση σε τουριστικό οδηγό.

Η εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνει την έντυπη καταχώριση προώθησης του νησιού μας αξιοποιώντας έντυπο μέσο που απευθύνεται άμεσα σε ταξιδιωτικό κοινό. Προβλέπεται ότι θα απαιτηθεί πίστωση εννιακοσίων τριάντα ευρώ (930,00 €) για την εν λόγω καταχώρηση.

3. Καταχώρηση σε περιοδικό που διανέμεται δωρεάν σε εφημερίδα πανελλαδικής εμβέλειας.

Η εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνει την έντυπη καταχώριση προώθησης του νησιού μας αξιοποιώντας έντυπο μέσο που παρουσιάζει άμεσα σε ταξιδιωτικό κοινό. Το εν λόγω έντυπο, θα δημοσιευθεί σε μέσο που παρουσιάζει πολιτιστικές εμπειρίες, γαστρονομικές και φυσικά ταξιδιωτικές προτάσεις από όλη τη Ελλάδα. Προβλέπεται ότι θα απαιτηθεί πίστωση τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (930,00 €) για την εν λόγω καταχώρηση. Προβλέπεται ότι θα απαιτηθεί πίστωση δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ (2.232,00 €) για την εν λόγω καταχώρηση.

4. Καταχώρηση σε περιοδικό των περιφερειακών αεροδρομίων.

Η εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνει την έντυπη καταχώριση προώθησης του νησιού μας αξιοποιώντας έντυπο μέσο που απευθύνεται άμεσα σε ταξιδιωτικό κοινό. Το συγκεκριμένο περιοδικό, δίνει μια ευκαιρία να διαφημιστεί ο προορισμός της Καρπάθου σε περιφερειακά αεροδρόμια μέσω μιας έκδοσης διάρκειας 6 μηνών. Προβλέπεται ότι θα απαιτηθεί πίστωση τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (3.224,00 €) για την εν λόγω καταχώρηση.

φωτογραφία η Βωλάδα (voladacity Facebook)