Ομόφωνα ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ Π.ΟΡ.Ο.Κ 2022 από την Ο. Ε. Δήμου Καρπάθου

Ομόφωνα ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ Π.ΟΡ.Ο.Κ 2022  από την Ο. Ε. Δήμου Καρπάθου

Στην Τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, η οποία συνήλθε τη Δευτέρα 18 Μαΐου, αποφάσισε ομόφωνα και ψήφισε  τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ Δήμου Καρπάθου (Π.ΟΡ.Ο.Κ) Οικ. Έτους 2022 όπως εμφανίζεται στους συνημμένο πίνακα: