Ομόφωνο ψήφισμα από το δημοτικό συμβούλιο Καρπάθου ζητά την διόρθωση σφαλμάτων Δασικών Χαρτών

Ομόφωνο ψήφισμα από το δημοτικό συμβούλιο Καρπάθου ζητά  την διόρθωση σφαλμάτων Δασικών Χαρτών

Την αποστολή του ψηφίσματος αποφάσισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Καρπάθου στην συνεδρίαση της 27ης Απρίλου 2022, με το οποίο θα ζητάει:

• Αντί στην Ανάκληση των δασικών χαρτών την ΜΗ κύρωσει αυτών αν δεν διορθωθούν τα σφάλματα που εχουν επισημανθεί.

• Την διόρθωση των σφαλμάτων και την αναμόρφωσή τους σύφωνα με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση.

• Παράταση στην κύρωση των Δασικών χαρτών τουλάχιστον 6 μηνών.

• Να ληφθούν υπόψην τα δικαιολογητικά των ιδιοκτητών (Συμβόλαιο προικοσύμφωνα κλπ) και τις βεβαιώσεις της δασικής υπηρεσίας ανά περίπτωση.

• Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αεροφωτογραφίες (Ιδιοκτησίες προ 1947) να

ληφθούν υπόψη τα Ιταλικά αρχεία (Όπως ορίζει η κύρωση της συνθήκης παράδοσης της Δωδεκανήσου από τους Ιταλούς.)