karpathiakanea.gr

Παρέμβαση της ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων στον υπουργό Υγείας Β. Κικίλια

Παρέμβαση της ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων στον υπουργό Υγείας Β. Κικίλια

Υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία και τα ιατρεία της Δωδεκανήσου

Παρέμβαση της ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων στον υπουργό Υγείας Β. Κικίλια

Επιτακτική είναι η ανάγκη στελέχωσης των νοσοκομείων των κέντρων υγείας των περιφερειακών ιατρείων της Δωδεκανήσου και αφού τα περισσότερα εξ αυτών λειτουργούν με κενά και ελλείψεις.

Για το θέμα αυτό υπήρξε παρέμβαση από την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών-Πειραιώς, η οποία απέστειλε σχετική επιστολή στον υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια ζητώντας να επιληφθεί των ζητημάτων αυτών (η επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης στον διοικητή της  2ης Υ.Π.Ε. κ. Χ. Ροϊλό.)
Ειδικότερα, η Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών-Πειραιώς, αναφέρει τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ
Κύριε Διοικητά,

Σε συνέχεια της αλληλοενημέρωσής μας σχετικά με τα προβλήματα Υγείας της Δωδεκανήσου, σας αναφέρουμε συνοπτικά τις εκκρεμότητες θεμάτων, που απασχολούν τους απανταχού Δωδεκανήσιους.

Προβλήματα όλων των νησιών

α. Ανάγκη διατήρησης ανοικτής προκήρυξης πρόσληψης ατόμων σε ΠΠΙ και ΚΥ μικρών νησιών, μέχρι να γίνει η πρόσληψη

β. Για τη στελέχωση των ΠΠΙ και ΚΥ μικρών νησιών, υπάρχει ανάγκη θέσπισης ελκυστικών οικονομικών κινήτρων για την πρόσληψη ιατρών ειδικότητας.

Επίσης, προτείνεται η διερεύνηση δυνατότητας νομοθετικής ρύθμισης για την κάλυψη των θέσεων κάθε ΠΠΙ ή ΚΥ από ιατρούς συγκεκριμένου Νοσοκομείου με κυκλική εναλλαγή (π.χ. ένας ιατρός ανά εξάμηνο). Η υλοποίηση αυτής της πρότασης έχει δύο τουλάχιστον πλεονεκτήματα: ο ιατρός δεν αποκόπτεται από την επιστημονική του εξέλιξη αφού λείπει από το Νοσοκομείο για μικρό μόνο χρονικό διάστημα και παράλληλα υπάρχει μια συνέχεια στην τήρηση ιατρικού ιστορικού των κατοίκων στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο.

γ. Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη κάλυψης θέσεων ιατρών μέσω του ΥΕΘΑ, αίτημα που υποβάλλουν επίμονα οι Δήμαρχοι κυρίως των μικρότερων νησιών, οι οποίοι προτείνουν τη διερεύνηση της δυνατότητας αύξησης των εισακτέων στη ΣΣΑΣ, ώστε και ιατροί ειδικότητας να μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις στα Ιατρεία των νησιών και όχι μόνο οι στρατεύσιμοι. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένης της μακροχρόνιας αδυναμίας – άρνησης να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, που να υποχρεώνει τους ιδιώτες εξειδικευμένους ιατρούς να καλύπτουν τις θέσεις στα Ιατρεία των μικρών νησιών, έστω και περιορισμένο χρονικό διάστημα.

δ. Ανάγκη επίλυσης του προβλήματος αδυναμίας λειτουργίας εγκατεστημένων ακτινολογικών μηχανημάτων λόγω μη ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπικού στα ΠΠΙ και παράλληλα μη πρόβλεψης από τη νομοθεσία εναλλακτικής λύσης.

Προβλήματα ανά νησί

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Ανάγκη αναπλήρωσης ιατρικού κυρίως προσωπικού, όπως αναφέρεται στην από 12/5 επιστολή του Συλλόγου εργαζομένων στο Νοσοκομείο (υποβάλλεται συνημμένα σχετική επιστολή)

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

Εκκρεμεί η τοποθέτηση προέδρου στο ΚΥ Καρπάθου, ενώ παράλληλα εκκρεμεί η ολοκλήρωση εργασιών για τη λειτουργία του Νοσοκομείου Καρπάθου καθώς η πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού

ΚΑΣΟΣ

Ανάγκη τακτικής επίσκεψης ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων από Νοσοκομείο Καρπάθου στο ΠΠΙ Κάσου (υποβάλλεται συνημμένα σχετική επιστολή Δημάρχου Η. Ν. Κάσου)

ΚΩΣ

Υπάρχει ανάγκη κάλυψης θέσεων ιατρικού και διοικητικού προσωπικού (υποβάλλεται συνημμένα η από 28/5/20 επιστολή του Δημάρχου Κω προς τον Υπουργό Υγείας, η από 28/5/20 επιστολή του Περιφερειακού συμβούλου κ. Μαραγκού προς τον κ. Πρωθυπουργό, η από 14/5/20 συνέντευξη του Διοικητή του Νοσοκομείου Κω)

ΝΙΣΥΡΟΣ

Σύμφωνα με το υπόμνημα που μας έστειλε η κα Ντιάκωβα Ειρήνη, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γενική Ιατρός του ΠΠΙ Νισύρου, απαιτούνται προσλήψεις:

– Διοικητικού προσωπικού καθώς τα θέματα τέτοιας μορφής αυξάνονται καθημερινά και οι γνώσεις του υπάρχοντος νοσηλευτικού προσωπικού είναι περιορισμένες.

– Ενός ατόμου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου

– Βοηθού ακτινολόγου ώστε να μπορεί να δικαιολογηθεί και η χρήση του ακτινολογικού εργαστηρίου, το οποίο υπάρχει αλλά βρίσκεται σε αχρηστία

ΡΟΔΟΣ

Υπάρχει ανάγκη κάλυψης θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού (υποβάλλεται συνημμένα η από 10/5/20 ανακοίνωση του Συλλόγου Ιατρών Νοσοκομείου Ρόδου καθώς και η από 23/10/20 επιστολή του Συλλόγου στήριξης καρκινοπαθών Ρόδου προς τον κ. Πρωθυπουργό)

ΣΥΜΗ

Υπάρχει ανάγκη κάλυψης θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού (υποβάλλεται συνημμένα εξώδικη επιστολή Δήμου Σύμης, με ημερομηνία 23/11/2020)

ΤΗΛΟΣ

Υπάρχει ανάγκη κάλυψης θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού (υποβάλλεται συνημμένα επιστολή Ομοσπονδίας από 9/7/20)

ΧΑΛΚΗ

Εκκρεμεί η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιατρείου (υποβάλλεται συνημμένα σχετική λίστα).

Με δεδομένες τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες όλων των Νοσηλευτικών Μονάδων των Νησιών μας και προκειμένου, ως Ομοσπονδία, να συνεισφέρουμε τα μέγιστα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, χρειάζεται να καταγραφούν:

α. Οι ανάγκες σε φάρμακα για άπορους συμπατριώτες (ανάγκες που καλύπτουν οι ιατροί ή και οι φαρμακοποιοί των νησιών μας, για τις οποίες, οι ασθενείς αδυνατούν να συνεισφέρουν οικονομικά)

β. Η εξέλιξη ηλεκτρονικής καταγραφής του ιστορικού των μόνιμων κατοίκων ανά νησί, η ολοκλήρωση της οποίας είναι απαραίτητη, ειδικά στα μικρότερα νησιά, όπου γίνονται επισκέψεις κλιμακίων ιατρών (ΠΕΠΑΓΝΗ, Ανοικτή Αγκαλιά, Γιατροί του Αιγαίου, Δελφίνι Αγάπης και Ελπίδας, κ.λπ.).

Δυστυχώς, εξακολουθούν να μένουν αναπάντητα δύο σοβαρότατα ερωτήματα:

– Έχουν διατεθεί Ευρωπαϊκά κονδύλια στο Νοσοκομείο Ρόδου για την εν λόγω μηχανογράφηση και εάν ναι, έχει γίνει καμία ενέργεια;

– Υπάρχει οδηγία του Υπουργείου Υγείας για χρήση ενός και μοναδικού λογισμικού από τους υπολογιστές κάθε Νοσηλευτικής Μονάδας, ώστε να υπάρχει συμβατότητα και δυνατότητα πρόσβασης στο ιστορικό κάθε ασθενούς από κάθε νησί σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας μας;

Με τη βεβαιότητα ότι αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα των παραπάνω αναφερομένων, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν εξελίξεις σε προσεχή μας συνάντηση ή και τηλεδιάσκεψη, που θα μας καθορίσετε, σε χρόνο που σας εξυπηρετεί.

Ο Πρόεδρος
Γιάννης Φραγκούλης

Η Γεν. Γραμματέας
Σοφία Ηρακλείδου».