Ορίστηκε η επιτροπή για τον διαγωνισμό του ΕΠΑΛ - Στις 25 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία

Ορίστηκε η επιτροπή για τον διαγωνισμό του ΕΠΑΛ - Στις 25 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία

Από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. ποφασίστηκε ο ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για τo έργο:

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» προϋπολογισμού 1.370.967,74 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% ως εξής:

Τακτικά Μέλη

1. Πρόεδρος ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

2. Μέλος ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

3. Μέλος ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Αναπλ. Πρόεδρος ΠΑΠΑΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

2. Αναπλ. Μέλος ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

3. Αναπλ. Μέλος ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης

φωτογραφία Δημήτρης Σπανός

9.11.2022

Καρπαθιακά Νέα