Ορίστηκε τριμελής επιτροπή από τον Λιμενάρχη Καρπάθου

Ορίστηκε τριμελής επιτροπή από τον Λιμενάρχη Καρπάθου

Από το Λιμεναρχείο Καρπάθου ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκε η συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 35 ανωτέρω (α) σχετικής, για περιοχές του Δήμου Καρπάθου και για το έτος 2021 όπως παρακάτω:

– Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΔΟΥΚΑΣ Δημήτριος, Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Σημαιοφόρο Λ.Σ. ΦΩΤΗ Βασίλειο,

– κα. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Καλλιόπη, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου/Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου, με αναπληρωτή τον κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Χρήστο,

– κ. ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος, εκπρόσωπος του Δήμου Καρπάθου, με αναπληρωτή τον κ. ΛΑΧΑΝΑ Ιωάννη. Το έργο  της ανωτέρω επιτροπής είναι ο έλεγχος της τήρησης των προϋποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ανωτέρω (α) σχετικού προκειμένου εξετάσει τη δυνατότητα χορήγησης ή μη της αιτηθείσας από τον ενδιαφερόμενο άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και η εξέταση τυχών λοιπών θεμάτων αρμοδιότητάς της, όπως αυτά περιγράφονται στο εν λόγω άρθρο, για την περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου Καρπάθου.