Οριστικό. Η Hellenic Seaways στη γραμμή Ρόδος – Χάλκη – Κάρπαθος – Κάσος – Σητεία

Οριστικό. Η  Hellenic Seaways στη  γραμμή Ρόδος – Χάλκη – Κάρπαθος – Κάσος – Σητεία

Αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές της υπ’ αριθμ.2252.1.1/13629/21/23-02-2021 Προκήρυξης Αρχικού και Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31/10/2021 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις τριετούς διάρκειας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

1.ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΧΑΪΣΠΙΝΤ» Ν.Π. 12331 ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ν.Ε. Πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (€58.000,00) ανά δρομολόγιο