Ενημέρωση και διάλογος για τα προβλήματα υποδομών-καθημερινότητας στο ΟΘΟΣ της Καρπάθου

Ενημέρωση και διάλογος για τα προβλήματα υποδομών-καθημερινότητας στο ΟΘΟΣ της Καρπάθου