Πρώτο ανεπίσημο αποτέλεσμα από το ΌΘΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Σαρωτικός ο ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ

Πρώτο ανεπίσημο αποτέλεσμα από το ΌΘΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Σαρωτικός ο ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ

Όπως μας ενημερώνει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μιχάλης Χαψής το πρώτο ανεπίσημο αποτέλεσμα από της εκλογές στην Κάρπαθο:

Στο ΟΘΟΣ ψήφισαν 231 και 201 ψήφισαν “Πρόοδο Καρπάθου” – Μιχάλη Φελλουζή, 29 “Καρπαθιακή Ένωση” – Μιχάλη Μανωλάκη και ένα άκυρο. 

8.10.2023

Καρπαθιακά Νέα