Το Όθος συγκέντρωσε τα πρώτα αγαθά βοήθεια για την Ουκρανία

Το Όθος συγκέντρωσε τα πρώτα αγαθά βοήθεια για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της κοινότητας Οθους και ο Σύλλογος Εργασία και Χαρά ευχαριστεί όλους όσους πρόσφεραν τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για τους Ουκρανούς πρόσφυγες.
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την κυρία Δέσποινα Σκουλου για την βοήθεια της στην παραλάβη των αγαθών.
Τα πράγματα θα δωθουν στον Ερυθρό Σταυρό.