Δεν χαρακτηρίζονται ως "πολυσύχναστες" οι παραλίες Καρπάθου και ΗΝ Κάσου

Δεν χαρακτηρίζονται ως "πολυσύχναστες" οι παραλίες Καρπάθου και ΗΝ Κάσου

Η επιτροπή Χαρακτηρισμού Πολυσύχναστων Παραλιών και Χώρων Αιγιαλού του Δήμου Καρπάθου στην 1η συνεδρίαση της, 27 Αυγούστου, «συνεκτιμώντας και την έλλειψη συγκεκριμένων αξιοποιήσιμων στοιχείων για την προσέλευση λουομένων στους εν λόγω χώρους, την απουσία ατυχημάτων ή άλλων συμβάντων κατά τα προηγούμενα έτη και τη μη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων εκμίσθωσης μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής και τέλος, δεδομένου ότι δίδεται σημασία στην πρόληψη ατυχημάτων με την παροχή οδηγιών προς τους εκμισθωτές ομπρελοκαθισμάτων/χειριστές ταχυπλόων/λουόμενους πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου κ.λ.π, η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα, ότι κανένας χώρος του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή του Δήμου Καρπάθου δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστος. Κατόπιν των ανωτέρω παρέλκει η εισήγηση επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος και του εύρους των ωρών της παραγράφου 1 του άρθρου 7.»

Αλλά και η επιτροπή Χαρακτηρισμού Πολυσύχναστων Παραλιών και Χώρων Αιγιαλού του Δήμου ΗΝ Κάσου, η οποία συνεδρίασε στις 24 Αυγούστου 2021, αποφάσισε ομόφωνα ότι καμία από τις παραλίες και χώρους αιγιαλού της Ηρωικής Νήσου Κάσου δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό τους ως πολυσύχναστων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166Α/31- 08-2020)


Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 71/2020 ( Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες).

Η επιτροπή αποφαίνεται λαμβάνοντας, ενδεικτικά, υπόψη τη μέση ημερήσια προσέλευση τριακοσίων (300) λουομένων τουλάχιστον, για κάθε παραλία με μήκος ακτογραμμής μέχρι ενός χιλιομέτρου (ομοίως και για κάθε αντίστοιχο, μετά το πρώτο χιλιόμετρο, μήκος ακτογραμμής) κατά τις περιόδους αιχμής, τυχόν ατυχήματα που συνέβησαν κατά το παρελθόν, λόγους που ανάγονται στις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε περιοχής.

Η απόφαση της επιτροπής για το χαρακτηρισμό των χώρων ως πολυσύχναστων ή μη, καθώς και για την επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος και του εύρους των ωρών της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 7, ανεξαρτήτως εάν είναι θετική ή αρνητική, είναι σαφής και πλήρως αιτιολογημένη, καταγράφεται σε ειδικό πρακτικό, που συντάσσεται προς τούτο και υπογράφεται από όλα τα μέλη και τον πρόεδρο της επιτροπής.