"Παράδοξα" και "σκληρά" λόγια του Χριστού! Ομιλία του π. Γεωργίου Δορμπαράκη στις Πυλές Καρπάθου

"Παράδοξα" και "σκληρά" λόγια του Χριστού! Ομιλία του π. Γεωργίου Δορμπαράκη στις Πυλές Καρπάθου