Επιστολή από τον ΠΑΓΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ προς το ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για το ακτοπλοϊκό

Επιστολή από τον ΠΑΓΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ προς το ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για το ακτοπλοϊκό