Έγκριση αιτήματος για συνεργασία με ιδιώτη ιατρό Παιδιατρικής στο Γ.Ν. Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος»

Έγκριση αιτήματος για συνεργασία με ιδιώτη ιατρό Παιδιατρικής στο Γ.Ν. Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος»

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε Τη συνεργασία με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής, για την κάλυψη των κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας του Γ.Ν. Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4839/2021 (ΦΕΚ 181/Α΄/2-10-2021) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του Ν.4850/2021 (ΦΕΚ 208/Α΄/5-11-2021), το άρθρο 6 του Ν.4889/2022 (ΦΕΚ 21/Α΄/10-2-2022) και το άρθρο 94 του Ν.5034/2023, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, Ιούλιο και Αύγουστο, ως εξής:

• Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Παιδιατρικής, για δέκα (10) ενεργείς εφημερίες το μήνα Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΪΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟ

9.7.2023

Καρπαθιακά Νέα