Παιδίατρο για 3 μήνες θα έχει το Νοσοκομείο της Καρπάθου

Παιδίατρο για 3 μήνες θα έχει το Νοσοκομείο της Καρπάθου

Με απόφαση του διοικητή της 2ης ΥΠΕ κ. Ροϊλού, παιδίατρος  από το Γ.Ν. Ρόδου «Α. Παπανδρέου», μετακινείται, στο Γ.Ν. Καρπάθου «Άγ. Ιωάννης ο Καρπάθιος», από 1-8-2022 και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Η μετακίνηση με τη λήξη της παύει αυτοδικαίως και ο ιατρός επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του χωρίς άλλη διατύπωση.