ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Παιδική Χαρά στην πλατεία Επαρχείου προτείνει ο Βασίλης Παπαβασίλης!

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Παιδική Χαρά στην πλατεία Επαρχείου προτείνει ο Βασίλης Παπαβασίλης!

Με τρία ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα συνεδριάζει την Τρίτη 30 Ιανουαρίου η Κοινότητα Καρπάθου. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την πρόσκληση:

Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καρπάθου.

1.Μαλλόφτη Εμμανουήλ

2.Βασιλάκη Σοφία

3.Διακονή Βασίλειο

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο γραφείο της Κοινότητας Καρπάθου στις 30/01/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καρπάθου του οποίου είστε νόμιμα μέλη , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα , για την πρόσβαση ατόμων ΑΜΕΑ στο Δημοτικό κατάστημα.

2. Δημιουργία παιδικής χαράς στον χώρο της πλατείας Ελευθερίας ( Επαρχείο ) – προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς.

3. Δημιουργία τριών υπαίθριων χώρων άθλησης.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρπάθου

Παπαβασίλης Βασίλειος

27.1.2024

Καρπαθιακά Νέα