Το πανηγύρι της Υπαπαντής στον Αφιάρτη Καρπάθου. Δείτε τις φωτογραφίες!

Το πανηγύρι της Υπαπαντής στον Αφιάρτη Καρπάθου. Δείτε τις φωτογραφίες!

Εικόνες από το πανηγύρι της Υπαπαντής του Κυρίου στον Αφιάρτη. Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας και της αρτοκλασίας ακολούθησε το κοινό τραπέζι για όλους στο μέγαρο της Υπαπαντής με την ωραία θέα.

Ευχαριστίες στα μέλη της επιτροπής για τους κόπους τους, στους δωρητές των εικόνων του τέμπλου και στους δωρητές του τραπεζιού.

“Λάμπρυνόν μου τὴν ψυχήν, καὶ τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν, ὅπως ἴδω καθαρῶς, καὶ κηρύξω σε Θεόν”.

Λήψεις: Αναστασία Χαλκιά

Παναγία Μενετών Καρπάθου

3.2.2023

Καρπαθιακά Νέα