ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Απάντηση στον κ. αντιδήμαρχο κ. Παραγυιό, από τον κ. Καραξή.

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Απάντηση στον κ. αντιδήμαρχο κ. Παραγυιό, από τον κ. Καραξή.

“Γι’αυτούς που προσπαθούν να επιβάλουν τη γνώμη τους χρησιμοποιώντας θεμιτά και αθέμιτα μέσα”!!

Ο κ. αντιδήμαρχος εκφράζει μια πικρόχολη κατηγορία και το αποδεικνύει με την δημοσίευση μιας εικόνας υπάρχοντος λιμενοβραχίονα και δεσποτικού που οπτικά παραβιάζεται η πραγματικότητα όσον αφορά στα μήκη και τις πραγματικές αποστάσεις.

Δηλαδή:
Ο λιμενοβραχίονας μήκους ~100μ. δείχνει ότι και η απόστασή του από το δεσποτικό νησί (330μ.) ότι είναι στο ίδιο μήκος!!
Μ’αυτές τις εικόνες μόνον αδαείς εξαπατώνται.

Όσον αφορά στη λεγόμενη “μυθοπλασία” το πάλαι ποτέ περί κατασκευής αεροδρομίου, τι σχέση μπορεί
να έχει με τη προταθείσα μελέτη λιμένος Καρπάθου;;

Το μονο βέβαιο είναι ότι η ΕΣΑΛ θέτει όρους και απαιτεί Αναθεώρηση της μελέτης κυματικής διαταραχής καθώς και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία για να αποφανθεί και εγκρίνει οριστικά τη
μελέτη κ. Γιαμίν.

Αυτή είναι η πραγματικότητα χωρίς
περιστροφές κε αντιδήμαρχε!!