Παραγωγή video HD από τον Φορέα Διαχείρισης για Β. Κάρπαθο & Σαρία

Παραγωγή video HD από τον Φορέα Διαχείρισης για Β. Κάρπαθο & Σαρία

 

Στη δημιουργία ενός Video υψηλής ανάλυσης, περίπου 15 λεπτών, προχωρά ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου που εδρεύει στη Κάρπαθο (Όλυμπος Καρπάθου).

Ο σκοπός είναι η διάδοση των δράσεων και αποτελεσμάτων της Πράξης, αποβλέποντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την οικολογική αξία της Προστατευόμενης Περιοχής Β. Καρπάθου – Σαρίας.

Η εταιρεία παραγωγής AORI FILMS IKE που ανέλαβε το σενάριο και την παραγωγή έχει υποχρέωση να παραδώσει ολοκληρωμένη την ταινία μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2021.