Δήμος Καρπάθου: Έγινε αποδεκτή η παραίτηση του Γιώργου Ασλανίδη από τη θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

Δήμος Καρπάθου: Έγινε αποδεκτή η παραίτηση του Γιώργου Ασλανίδη από τη θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

Ο Δήμος Καρπάθου αποδέχτηκε την από 22-01-2024 αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου Ασλανίδη Γεωργίου του Ιωάννη και τον απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά του ως Προϊσταμένου του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου.

2) Ο ανωτέρω υπάλληλος παραμένει στο ίδιο Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου, ασκώντας τα καθήκοντα του ως υπάλληλος, σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο σκεπτικό της απόφασης αυτής διατάξεις και του ανατίθονται τα αντικείμενα που αφορούν την σύνταξη καταλόγων των εσόδων για τα τέλη νεκροταφείων-οστεοφυλακίων, Τ.Α.Π., τέλη καθαριότητας και φωτισμού καθώς και την καταχώρηση στοιχείων στις ηλεκτρονικές εφαρμογές της ΚΕΔΕ και της ΔΕΔΔΗΕ.

3) Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται θα τον αναπληρώνει ο υπάλληλος του Δήμου μας Χαλκιάς Γεώργιος του Αντωνίου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού.

4) Η απόφαση μας αυτή θα ισχύει από 08/05/2024.

O Δήμαρχος Καρπάθου Μιχαήλ Κ. Φελλουζής

7.5.2024

Καρπαθιακά Νέα