Δήμος Καρπάθου: Παραιτήθηκε από δημοτικός σύμβουλος ο Μιχάλης Πιττάς, κλήθηκε ο Γιάννης Χαροκόπος

Δήμος Καρπάθου: Παραιτήθηκε από δημοτικός σύμβουλος ο Μιχάλης Πιττάς, κλήθηκε ο Γιάννης Χαροκόπος

Ο Δήμαρχος Καρπάθου Γιάννης Νισύριος, αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Πιττά Μιχαήλ του Εμμανουήλ, από τη θέση του ως Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Καρπάθου (Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου) του συνδυασμού « ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΝΕΑ ΑΡΧΗ».

Καλούμε τον κ. Χαροκόπο Ιωάννη του Γεωργίου, ο οποίος είναι ο επόμενος σε σταυρούς αναπληρωματικός σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού στην Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου καταλαμβάνει την κενή θέση του παραιτηθέντος, να προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών από της επιδόσεως της παρούσας απόφασης, ενώπιον του Δημάρχου Καρπάθου, για να δώσει τον προβλεπόμενο όρκο (άρθρο 114 παρ. 2α του Ν. 4623/2019).

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος