Στις 127.776,00 € η παρακράτηση για το τέλος ταφής απορριμμάτων Καρπάθου προς τον Φο.Δ.Σ.Α.

Στις 127.776,00 € η παρακράτηση για το τέλος ταφής απορριμμάτων Καρπάθου προς τον Φο.Δ.Σ.Α.

Οι νέες μειώσεις στον πίνακα των ετήσιων εισφορών των Δήμων του Νοτίου Αιγαίου πρoς τον φορέα και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2024, στη Ρόδο, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούν το 92% κεφαλαίου του.

Πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν η Μείωση και Επικαιροποίηση της Τιμολογιακής Πολιτικής του Φο.Δ.Σ.Α Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, οικονομικού έτους 2024 κατά 2.740.536,25€ λαμβάνοντας υπόψη την υπ αρ. πρωτ. 108153/15-12-2023 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Επιχορήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) με συνολικό ποσό ύψους 129.141.872,00€, για την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για το τέλος ταφής του έτους 2022 και του α΄ εξαμήνου έτους 2023», με την οποία το Υπουργείο θα παρακρατήσει από την τακτική επιχορήγηση των δήμων, δηλαδή τους ΚΑΠ των Δήμων, το τέλος ταφής του έτους 2022 και του α΄ εξαμήνου έτους 2023 για να το αποδώσει στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Βάσει αυτής της απόφασης, το αρχικά εγκεκριμένο τέλος ταφής έτους 2024, ύψους 4.817.564,30 €, μειώνεται κατά 2.740.536,25 € και διαμορφώνεται στα 2.077.028,05 €

Τα ποσά παρακράτησης ανά Δήμο, τα οποία το Υπουργείο θα αποδώσει στον Ε.Ο.Α.Ν. αναφορικά με τους Δήμους – Μέλη του Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε., έχουν ως ακολούθως:

Α/Α ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΟΣΟ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ‘Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2023

1 ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 154.433,88 €

2 ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 191.513,00 €

3 ΘΗΡΑΣ 0,00 €

4 ΠΑΡΟΥ 122.570,75 €

5 ΜΥΚΟΝΟΥ 299.658,63 €

6 ΑΝΔΡΟΥ 0,00 €

7 ΤΗΝΟΥ 0,00 €

8 ΜΗΛΟΥ 0,00 €

9 ΣΙΦΝΟΥ 25.040,00 €

10 ΚΕΑΣ 24.571,13 €

11 ΙΗΤΩΝ 46.224,00 €

12 ΑΜΟΡΓΟΥ 34.872,00 €

13 ΚΥΘΝΟΥ 772,88 €

14 ΣΕΡΙΦΟΥ 15.051,88 €

15 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 20.297,63 €

16 ΚΙΜΩΛΟΥ 0,00 €

17 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 0,00 €

18 ΣΙΚΙΝΟΥ 0,00 €

19 ΑΝΑΦΗΣ 0,00 €

20 ΡΟΔΟΥ 1.194.543,75 €

21 ΚΩ 423.083,75 €

22 ΚΑΛΥΜΝΟΥ 0,00 €

23 ΛΕΡΟΥ 0,00 €

24 ΚΑΡΠΑΘΟΥ 127.776,00 €

25 ΠΑΤΜΟΥ 20.210,00 €

26 ΣΥΜΗΣ 22.875,00 €

27 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 6.875,00 €

28 ΗΡΩΪΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ 4.067,00 €

29 ΝΙΣΗΡΟΥ 6.100,00 €

30 ΛΕΙΨΩΝ 0,00 €

31 ΤΗΛΟΥ 0,00 €

32 ΜΕΓΙΣΤΗΣ 0,00 €

33 ΧΑΛΚΗΣ 0,00 €

34 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 0,00 €

Το Τέλος Ταφής δεν εφαρμόζεται σε νησιά που δεν διαθέτουν υποδοχές Υγειονομικής Ταφής καθώς και σε Δήμους με πληθυσμό κάτω από 1000 κατοίκους.

Δελτίο τύπου

φωτογραφία αρχείου

5.2.2024

Καρπαθιακά Νέα