Οι 11 παραλίες της Καρπάθου που θα δημοπρατηθούν ηλεκτρονικά από το υπουργείο Οικονομικών

Οι 11 παραλίες της Καρπάθου που θα δημοπρατηθούν ηλεκτρονικά από το υπουργείο Οικονομικών

Καθορίστηκαν από το υπουργείο Οικονομικών τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας, που επιτρέπεται να παραχωρηθούν για απλή χρήση, κατόπιν της ολοκλήρωσης της πλειοδοτικής δημοπρασίας.

Η παραχώρηση, όπως διευκρινίζεται στην Απόφαση, θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικές δημοπρασίες και οι οποίες θα διενεργηθούν από τις Κτηματικές Υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής δημοπρασίας, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με Κοινή Απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για τις παραλίες του Παραρτήματος 1, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 του π.Δ. 71/2020, υφίσταται η υποχρέωση των οικείων δήμων για την πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού ναυαγοσωστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 71/2020 και στο άρθρο 14 «Υποχρεώσεις δήμων» του Ν.5092/2024 (Α’ 33).

Για τις παραλίες του Παραρτήματος 1, υφίσταται υποχρέωση των οικείων δήμων, σύμφωνα με την παρ. ε) του άρθρου 14 «Υποχρεώσεις δήμων» του Ν. 5092/2024 (Α’ 33), για εγκατάσταση ειδικής πλατφόρμας πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, εφόσον αυτές παραχωρηθούν για απλή χρήση, κατόπιν της ολοκλήρωσης της πλειοδοτικής δημοπρασίας.

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα να προβαίνουν και σε περαιτέρω παραχωρήσεις τμημάτων αιγιαλού και παραλίας.

Συνολικά στα Δωδεκάνησα θα δημοπρατηθούν 100 παραλίες, εκ των οποίων οι 42 είναι στη Ρόδο, οι 37 στην Κω, οι 11 στην Κάρπαθο, οι 3 στην Αστυπάλαια και οι 7 στη Σύμη.

Πηγή: www.rodiaki.gr

30.3.2024