Παρατάθηκαν μέχρι 31/12/2022 οι συμβάσεις 31 εργαζόμενων Επικουρικού Προσωπικού Νοσοκομείου Καρπάθου

Παρατάθηκαν μέχρι 31/12/2022 οι συμβάσεις 31 εργαζόμενων Επικουρικού Προσωπικού Νοσοκομείου Καρπάθου

Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου, κ. Βασίλειος Στασινόπουλος, αποφάσισε την παράταση των συμβάσεων 31 εργαζόμενων Επικουρικού Προσωπικού που υπηρετούν στο Γ.Ν.Καρπάθου αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου μέχρι 31/12/2022 σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4839/2021(ΦΕΚ 21τ.Α/-10-02-2022).

31.8.2022

Καρπαθιακά Νέα