Παράταση ημερομηνίας υποβολής αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών ζητά ο Δήμαρχος Καρπάθου

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών ζητά ο Δήμαρχος Καρπάθου