Παρατείνονται οι συμβάσεις του Επικουρικού Προσωπικού που υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου

Παρατείνονται οι συμβάσεις του Επικουρικού Προσωπικού που υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου

Από τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου αποφασίστηκε η παράταση των συμβάσεων του κάτωθι Επικουρικού Προσωπικού που υπηρετεί στο Γ.Ν.Καρπάθου σύμφωνα μα τα άρθρα 18 παρ.1,19 παρ. 2 και 20 παρ. 1 του ν. 5007/ΦΕΚ Α’.241/23-12-2023) μέχρι 31.12.2023

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

1 ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣ ΤΙΚΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

2 ΛΥΡΙΣΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

3 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ /ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

4 ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

5 ΠΑΡΑΙ ΡΑΙΝΕΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

6 ΛΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣ ΤΙΚΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

7 ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚ .ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

9 ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚ .ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

11 ΣΑΡΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ .ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

12 ΣΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ Δ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

13 ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΔΕ Γ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝΚΛΗΤΗΡΩΝ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

14 ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΦΟΥΛΑ ΔΕ Γ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝΚΛΗΤΗΡΩΝ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

15 ΜΠΑΛΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ Β.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

16 ΜΕΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΙΔΩ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ Β.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

17 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ Β.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

18 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

19 ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ) Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

20 ΚΑΖΗΛΙΕΡΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΛΑ ΦΥΛΑΚΩΝ/ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

21 ΦΙΟΡΕΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΩΝ/ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

22 ΚΑΟΥΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΥΛΑΚΩΝ/ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

23 ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

24 ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

25 ΠΑΠΑΜΗΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΕ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

26 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΕ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

27 ΘΩΜΑ ΜΙΡΕΛΛΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΕ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

28 ΓΚΥΖΕΛΗ ΤΑΣΙΩ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΕ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

29 ΓΙΑΛΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ Γ.ΚΑΘ./Β.ΥΓ.ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΟ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

30 ΓΚΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΕ Γ.ΚΑΘ./Β.ΥΓ.ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΟ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

31 ΓΚΥΖΕΛΗΣ ΛΩΛΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΕ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

32 ΠΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΕ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

33 ΤΣΙΓΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

28.12.2022

Καρπαθιακά Νέα