Παράταση συμβάσεων Επικουρικού Προσωπικού Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου

Παράταση συμβάσεων Επικουρικού Προσωπικού Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου

Με την απόφαση 30/12-05-2022, του διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου, Γρηγόρη Ρουμάνο, δόθηκε παράταση των συμβάσεων του Επικουρικού Προσωπικού, που υπηρετεί στο Γ.Ν.Καρπάθου, αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου μέχρι 31/12/2022 σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4839/2021(ΦΕΚ 21τ.Α/-10-02-2022).

page1image1334974800