Παρατείνεται η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Η.Ν. Κάσου και Καρπάθου

Παρατείνεται η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Η.Ν. Κάσου και Καρπάθου

Το υπουργείο πολιτικής προστασίας αποφάσισε την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου και του Δήμου Καρπάθου Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου-Κάσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 28 και 29-03-2019 στις παραπάνω περιοχές, δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω 8 έως και 10 σχετικά.

Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και 30 Δεκεμβρίου 2022. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ