Παρατάθηκε η σύμβαση για το υδατοδρομίου στην Καρπάθου

Παρατάθηκε η σύμβαση για το υδατοδρομίου στην Καρπάθου

Από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε το σχέδιο της 2ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περ. Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο: «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργία υδατοδρομίου στην Κάρπαθο». Η προγραμματική σύμβαση  παρατείνεται έως 31/12/2024.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 24/07/2017 συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: ΩΠΑ17ΛΞ-0ΑΚ).