Ο γεωπόνος του Δήμου Καρπάθου, Γιάννης Λαχανάς, μας συμβουλεύει

Ο γεωπόνος του Δήμου Καρπάθου, Γιάννης Λαχανάς, μας συμβουλεύει

Παρεμβάσεις με ψεκασμούς σε παραγωγικά δέντρα

ΕΛΙΑ

– Μετά την ελαιοσυλλογή αμέσως , ψεκάζουμε μέχρι απορροής με χαλκούχο φυτοφάρμακο. Αυτός ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από 15 ημέρες.

– Εφαρμόζουμε πρόγραμμα ψεκασμού για την καταπολέμηση του δάκου την καλοκαιρινή περίοδο. Απαιτούνται 3-4 ψεκασμοί με εντομοκτόνο και ελκυστική ουσία ( δολωματικοί ψεκασμοί). Τελευταίος ψεκασμός  30 ημέρες πριν την ελαιοσυλλογή.

 

– Για οποιοδήποτε  άλλο  έντομο ή μύκητα  παρατηρήσουμε  στα ελαιόδεντρα μας,   ρωτάμε  γεωπόνο.

 

     ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ:

– Τον χειμώνα όταν τα δένδρα είναι χωρίς φύλλα και άνθη, ψεκάζουμε με μείγμα χαλκού και εντομοκτόνου.

–  Όταν αποκτήσει το δένδρο φύλλα ψεκάζουμε με χαλκούχο φυτοφάρμακο.

–  Για την Μύγα της Μεσογείου, η οποία προσβάλει τον καρπό, ψεκάζουμε με εντομοκτόνο   αφού γίνει το μέγεθος του βερίκοκου λίγο  μεγαλύτερο από φουντούκι.  Ακολουθούν ακόμη άλλοι 2-3 ψεκασμοί. Προσέχουμε ο τελευταίος ψεκασμός να γίνει τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την συγκομιδή.

 

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ:

– Τον χειμώνα όταν δεν έχουν φύλλα ψεκάζουμε με μείγμα χαλκού και εντομοκτόνου.

– Όταν αποκτήσει φύλλα ψεκάζουμε χαλκούχο φυτοφάρμακο.

– Από τέλη Μαΐου και κάθε 15-20 ημέρες ψεκάζουμε με εντομοκτόνο για την μύγα της Μεσογείου. Σταματάμε τους ψεκασμούς 20-30 ημέρες πριν την συγκομιδή.

– Ακόμη, τον χειμώνα λίγο πριν βγουν τα φύλλα ψεκάζουμε με Ζιράμ και επαναλαμβάνουμε τον ψεκασμό 15 ημέρες μετά, για την αντιμετώπιση του εξώασκου.

 

      ΑΧΛΑΔΙΑ-ΜΗΛΙΑ

– Τον χειμώνα εφαρμόζουμε (ψεκάζουμε) με  μείγμα χαλκού και εντομοκτόνο.

– Όταν αποκτήσει φύλλα ψεκάζουμε με χαλκό.

– Στην ανθοφορία ψεκάζουμε με εντομοκτόνο 2 φορές για την καταπολέμηση της καρποκάψας.  Η δοσολογία εξαρτάται από το είδος του εντομοκτόνου. Πρέπει να ρωτήσουμε γεωπόνο για το είδος του φυτοφάρμακου και την   δοσολογία την οποία θα χρησιμοποιήσουμε.

      ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ- ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ:                                                                                                                                                                                                                                      

– Την άνοιξη κλαδεύουμε  τα δένδρα

– Ψεκάζουμε με χαλκό 3-4 φορές τον χρόνο.

– Για την Μύγα της Μεσογείου αρχίζουμε τους ψεκασμούς με εντομοκτόνο από τέλη Ιουλίου και κάθε 15-20 ημέρες, έως τέλη Οκτωβρίου. Τελευταίος ψεκασμός 20-30 ημέρες πριν συγκομιδή.

 

ΑΜΠΕΛΙΑ (ΚΛΗΜΑΤΑ):

– Τον χειμώνα όταν είναι” γυμνό” το κλήμα ψεκάζουμε με μείγμα χαλκού και εντομοκτόνου.

– Όταν αποκτήσει φύλλα ψεκάζουμε με χαλκό και συνεχίζουμε για άλλες τρεις φορές μέχρι το τέλος τη περιόδου.

– Αφού αποκτήσει τρία φύλλα σε κάθε μάτι ξεκινάμε τα θειαφίσματα. Αυτή η εργασία πρέπει να γίνεται πολύ συχνά. Σε περίπτωση που αρχίζει να σταχτιάζει, αμέσως απευθυνόμαστε σε γεωπόνο.

– Για την ευδεμίδα (έντομο), ψεκάζουμε με εντομοκτόνο μετά το γυάλισμα της ρώγας και σταματάμε 20 ημέρες πριν την συγκομιδή.

 

 

Οι παραπάνω γεωπονικές συμβουλές δεν συνοδεύονται από ονομασίες φυτοφαρμάκων για ευνόητους λόγους.

Ο  Γεωπόνος του Δήμου Καρπάθου