Παράταση στην διαβούλευση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000» στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ζητά ο Μάνος Κόνσολας

Παράταση στην διαβούλευση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000» στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ζητά ο Μάνος Κόνσολας

Με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ζητά την πεντάμηνη τουλάχιστον παράταση της διαβούλευσης για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις περιοχές NATURA 2000 στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Ο Μάνος Κόνσολας τονίζει ότι ουδείς αρνείται ότι πρέπει να τεθούν κανόνες, να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον στα νησιά μας.

Οι κανόνες, όμως, αυτοί θα πρέπει να τύχουν δημοκρατικής νομιμοποίησης και αποδοχής από την τοπική κοινωνία.

Οι κανόνες που θα τεθούν πρέπει να γίνουν κτήμα των πολιτών και θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναφέρει ότι πρόκειται για μια διαδικασία μείζονος σημασίας, αφού μέσα από αυτή την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη καθορίζονται χρήσεις γης και μέτρα διαχείρισης, σε νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, βραχονησίδες και θαλάσσιες ζώνες.

Επισημαίνει, επίσης, ότι στον ένα μήνα της διαβούλευσης ήταν αδύνατο για τους δήμους, τους φορείς και τους πολίτες να μελετήσουν και να αξιολογήσουν το περιεχόμενο αλλά και τις επιπτώσεις της μελέτης, που είναι ογκώδης.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2022

ΑΠ.: 1447/16-12-202

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας διαβούλευσης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις περιοχές NATURA 2000 στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που αφορά στις προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000» στα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου έχει τεθεί σε διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία την 16η Δεκεμβρίου.

Η συγκεκριμένη μελέτη καταρτίστηκε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά έχει εγείρει σοβαρές αμφισβητήσεις.

Μάλιστα, η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου θεωρεί ότι αποκλείστηκαν οι τοπικές κοινωνίες και δεν ακούστηκαν κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης αυτής της μελέτης οι απόψεις της αυτοδιοίκησης, των φορέων αλλά και των κατοίκων.

Πρόκειται για μια διαδικασία μείζονος σημασίας, αφού μέσα από αυτή την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη καθορίζονται χρήσεις γης και μέτρα διαχείρισης, σε νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, βραχονησίδες και θαλάσσιες ζώνες.

Μέσα, όμως, στον ένα μήνα της διαβούλευσης ήταν αδύνατο για τους δήμους, τους φορείς και τους πολίτες να μελετήσουν και να αξιολογήσουν το περιεχόμενο, αλλά και τις επιπτώσεις της μελέτης, που είναι ογκώδης.

Όπως επισημαίνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου στη διαμόρφωση της μελέτης θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, οι περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες.

Είναι δεδομένο ότι ουδείς αρνείται ότι πρέπει να τεθούν κανόνες, να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον στα νησιά μας.

Οι κανόνες, όμως, αυτοί θα πρέπει να τύχουν δημοκρατικής νομιμοποίησης και αποδοχής από την τοπική κοινωνία.

Οι κανόνες που θα τεθούν πρέπει να γίνουν κτήμα των πολιτών και θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια προς αυτή την κατεύθυνση.

Για αυτό το λόγο, είναι εύλογη και επιβεβλημένη μια πεντάμηνη τουλάχιστον παράταση της διαβούλευσης για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις περιοχές NATURA 2000 στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Εάν προτίθεται να παρατείνει την προθεσμία διαβούλευσης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, που αφορά στις προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000» στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου

16.12.2022