Παρέμβαση του Μάνου Κόνσολα για την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας

Παρέμβαση του Μάνου Κόνσολα για την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας

Προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών-οικονομολόγων ζητά ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν αθρόες συνταξιοδοτήσεις ή και αποχωρήσεις Οικονομολόγων-Εκπαιδευτικών που έχουν δημιουργήσει κενά.

Ο Μάνος Κόνσολας θεωρεί αναγκαιότητα την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών του κλάδου  ΠΕ80 Οικονομίας και παραθέτει στοιχεία που συνηγορούν σε αυτή την αναγκαιότητα, όπως:

– Το γεγονός ότι στην προκήρυξη 2ΓΕ/2019, με την οποία έγιναν 4960 μόνιμοι διορισμοί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μόνο το 1% από αυτές αφορούν στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας.

– Ο μεγάλος αριθμός αποχωρήσεων. Οι αποχωρήσεις οικονομολόγων εκπαιδευτικών  που έγιναν το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2021 ήταν 149 ενώ οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ80, πριν τις ανακλήσεις, είναι 126.

– Ο αυξημένος αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών-οικονομολόγων, γεγονός που δείχνει τα μεγάλα κενά που υπάρχουν. Τη σχολική χρονιά 2020-2021, οι αναπληρωτές στο συγκεκριμένο κλάδο έφτασαν τους 400.

– Το γεγονός ότι το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, που είναι εξεταζόμενο μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις, συνδέεται με το αυξημένο ενδιαφέρον των μαθητών για τον τομέα Πληροφορικής και Οικονομίας, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 80 Οικονομίας, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν.

– Η αυξημένη ζήτηση που καταγράφεται και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, αφού στα ΕΠΑΛ υπάρχουν 4 ειδικότητες που συνδέονται με την Οικονομική Επιστήμη, για τις οποίες υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από τους μαθητές

 


Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα προς το Υπουργείο Παιδείας.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2022

Α.Π.: 5928/21/6/2022

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κυρία Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας»

Κυρία Υπουργέ,

Το ισοζύγιο στην εκπαίδευση σε ό, τι αφορά στην πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 80-Οικονομίας, είναι αρνητικό τα τελευταία χρόνια.

Έχουν υπάρξει αθρόες συνταξιοδοτήσεις ή και αποχωρήσεις Οικονομολόγων-Εκπαιδευτικών που έχουν δημιουργήσει κενά τα οποία καλύπτονται με τοποθετήσεις αναπληρωτών.

Είναι δεδομένη η αναγκαιότητα για την πρόσληψη ενός ικανού και εύλογου αριθμού εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας και αποδεικνύεται με στοιχεία:

– Στην προκήρυξη 2ΓΕ/2019, με την οποία έγιναν 4960 μόνιμοι διορισμοί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μόνο το 1% από αυτές αφορούν στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας.

– Οι αποχωρήσεις οικονομολόγων εκπαιδευτικών  που έγιναν το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2021 ήταν 149, ενώ οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ80 ,πριν τις ανακλήσεις, είναι 126.

– Ο αυξημένος αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών-οικονομολόγων, Την σχολική χρονιά 2020-2021 έφτασαν τους 400.

– Τα επόμενα χρόνια θα αυξηθούν τα κενά λόγω συνταξιοδοτήσεων.

Παράλληλα, το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, που είναι εξεταζόμενο μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις, συνδέεται με το αυξημένο ενδιαφέρον των μαθητών για τον τομέα Πληροφορικής και Οικονομίας, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 80 Οικονομίας, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν.

Ανάλογη αυξημένη ζήτηση καταγράφεται και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση αφού στα ΕΠΑΛ υπάρχουν 4 ειδικότητες που συνδέονται με την Οικονομική Επιστήμη, για τις οποίες υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από τους μαθητές.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται η Κυρία Υπουργός

1. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου Παιδείας για την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών -οικονομολόγων του κλάδου ΠΕ 80 Οικονομίας;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου