Παρέμβαση Μ. Κόνσολα για παράταση προθεσμίας έκδοσης οικοδομικών αδειών σε οικόπεδα, εκτός σχεδίου, μικρότερα των 4 στρεμμάτων

Παρέμβαση Μ. Κόνσολα για παράταση προθεσμίας έκδοσης οικοδομικών αδειών σε οικόπεδα, εκτός σχεδίου, μικρότερα των 4 στρεμμάτων

Μια νέα πρόταση κατέθεσε προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, συνοδεύοντάς την με συγκεκριμένα επιχειρήματα.

Ο κ. Κόνσολας ζητά να δοθεί μια ακόμα χρονική παράταση για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου, προκειμένου να μην χάσουν οι πολίτες την τελευταία ευκαιρία για να αξιοποιήσουν την περιουσία τους.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση με το νόμο 4759 του 2020 καθόρισε ένα χρονικό όριο, έως το Δεκέμβριο του 2022, σε ό, τι αφορά στη  δυνατότητα δόμησης σε οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Όπως είναι γνωστό, σε οικόπεδα μικρότερα των τεσσάρων στρεμμάτων καθορίζεται, πλέον, με μαθηματικό τύπο η ανώτατη επιτρεπόμενη δόμηση.

Ο Μάνος Κόνσολας ζητά να δοθεί μια νέα χρονική παράταση, επισημαίνοντας ότι η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης διάταξης συνέπεσε με την έλευση της πανδημίας, καθώς και με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τη λειτουργία του κτηματολογίου, με αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα όλοι οι πολίτες να εκκινήσουν και να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Το γεγονός αυτό αλλά και το ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός θα έχει ολοκληρωθεί με την κατάθεση των μελετών το 2025, σε ό, τι αφορά στα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια, συνηγορούν στο αίτημα που έχει υποβληθεί από χιλιάδες πολίτες και ιδιοκτήτες ακινήτων για να δοθεί μια ακόμα χρονική παράταση για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου.

Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα:

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 ΘΕΜΑ: «Παράταση του χρονικού ορίου δόμησης σε οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων»

 Κύριε Υπουργέ,

Η κυβέρνηση με το νόμο 4759 του 2020 καθόρισε ένα χρονικό όριο, έως τον Δεκέμβριο του 2022, σε ό, τι αφορά στη  δυνατότητα δόμησης σε οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Όπως είναι γνωστό, σε οικόπεδα μικρότερα των τεσσάρων στρεμμάτων καθορίζεται πλέον με μαθηματικό τύπο η ανώτατη επιτρεπόμενη δόμηση.

Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης διάταξης συνέπεσε με την έλευση της πανδημίας, με αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα όλοι οι πολίτες να εκκινήσουν και να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Αν δεν υπάρξει παράταση της προθεσμίας, οι μικρές αυτές ιδιοκτησίες απλών πολιτών θα απαξιωθούν.

Το γεγονός αυτό, αλλά και το ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός θα έχει ολοκληρωθεί με την κατάθεση των μελετών το 2025, σε ό, τι αφορά στα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια, συνηγορούν στο αίτημα που έχει υποβληθεί από χιλιάδες πολίτες και ιδιοκτήτες ακινήτων για να δοθεί μια ακόμα χρονική παράταση για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου.

Δεν πρέπει να χάσουν την ευκαιρία πολίτες, με μια μικρή ιδιοκτησία που τυγχάνει εκτός σχεδίου, να αξιοποιήσουν την περιουσία τους με βάση βεβαίως τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν το Υπουργείο προτίθεται να θεσμοθετήσει νέα χρονική παράταση για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου