Παρεμβάσεις στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο Απέρι -Σπόα στη θέση «Κακιάς Σκάλας

Παρεμβάσεις στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο Απέρι -Σπόα στη θέση «Κακιάς Σκάλας

ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ

Παρεμβάσεις στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο Απέρι -Σπόα και συγκεκριμένα στη θέση «Κακιάς Σκάλας» .
Κατασκευή 1) Επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου,
2) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας ,με την ολοκλήρωση των παραπάνω το σημείο αυτό της Επαρχιακής Οδού γίνεται πιο ασφαλές για τους διερχόμενους οδηγούς !!!