Πάει το ΠΡΕΒΕΛΗΣ! Έρχεται το ΟΛΥΜΠΟΥΣ

Πάει το ΠΡΕΒΕΛΗΣ! Έρχεται το ΟΛΥΜΠΟΥΣ

 

Το Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας  αποδέχτηκε το από 13/05/2022 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής μειοδοτικού διαγωνισμού, για για  τις παρακάτω δρομολογιακές γραμμές στην εταιρεία με την επωνυμία ΣΦΑ ΣΠΙΝΣ ΛΑΪΝΣ N.E., με τα μισθώματα που εμφανίνονται στο από 19/11/2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς, ως ακολούθως: