Ο Πάρης Παπαδημητρίου αναλαμβάνει άμισθος ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Καρπάθου

Ο Πάρης Παπαδημητρίου αναλαμβάνει άμισθος ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Καρπάθου

Ο Δήμαρχος Καρπάθου Ιωάννης Νισύριος αναθέτει στον κ. Παπαδημητρίου Παρασκευά του Ιωάννη καθήκοντα άμισθου ειδικού συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Καρπάθου.

Ειδικότερα ο ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει γνώμες προς τον Δήμαρχο και την Τεχνική Υπηρεσία για θέματα σχετικά με την ειδικότητά του Πολιτικού Μηχανικού, τεχνικά έργα υποδομών, κλπ. του Δήμου Καρπάθου.

Η θητεία του ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία του Δημάρχου