Παροχή ρεύματος στο γήπεδο Μενετών, στις Κριθαρές, ζητάει η τοπική κοινότητα

Παροχή ρεύματος στο γήπεδο Μενετών, στις Κριθαρές, ζητάει η τοπική κοινότητα

Σύμφωνα με το αίτημα του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Μενετων (Αρ. πρωτ. 9659/19- 12-22) η τοπική κοινότητα Μενετών εγκρίνει ομόφωνα την απόφαση για την επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού καθώς και την παροχή ρεύματος στα αποδυτήρια του γήπεδού 7Χ7 της Τοπικής Κοινότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 06 /2022. Σε πίστωση συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΤΩΝ

ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Σπανός Εμμανουήλ

2) Οθειτου Βασιλική

3) Γεραπετρίτη Μαριάννα

4) Αλεξίου Μηνάς

φωτογραφία facebook menetes