"Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατο". Ακούστε ένα καρπάθικο παραμύθι

"Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατο". Ακούστε ένα καρπάθικο παραμύθι