Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Επείγουσες εργασίες άρσης κατολισθήσεων στην Κάρπαθο

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Επείγουσες εργασίες άρσης κατολισθήσεων στην Κάρπαθο

Από την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση επειγουσών εργασιών άρσης κατολισθήσεων, καταπτώσεων φερτών και στο επαρχιακό οδικό της ν. Καρπάθου, Π.Ε. Καρπάθου-Κάσου, στις διαδρομές:

α) Αρκάσα – Σικέλαος, β) Απέρι – Όθος – Πυλές, γ) Απέρι-Σπόα και δ) Σπόα-Όλυμπος σε διάφορες θέσεις του επαρχιακού οδικού δικτύου, σύμφωνα με τη σχετ. (12) Τεχν. Έκθεση του Τ.Τ.Ε. Καρπάθου-Κάσου, εξαιτίας των επισφαλών και επειγουσών συνθηκών που δημιουργήθηκαν λόγω της έκτακτης κατάστασης που προέκυψε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τις περιόδους 31/3/2021 και 24/4/2021 (Δελτία Επικίνδυνων καιρικών φαινομένων 1188/2021 και 1541/2021 ΚΕΠΠ-ΕΣΚΕ) με συνέπεια την πρόκληση ζημιών και καταστροφών, στην εταιρεία «Λεντάκης Νικόλαος» με Α.Φ.Μ. 062928599 αρμόδια Δ.Ο.Υ Ρόδου, η οποία είναι ενταγμένη στο Μητρώο Εργοληπτών-Εταιρειών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ν.Αι. (σχετ. 10), έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (8.680,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το ακριβές κόστος εργασιών θα προσδιοριστεί απολογιστικά από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης εργασιών Π.Ε. Καρπάθου-Κάσου.