Νέα Διαφημιστική προβολή από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο Νautical Channel

Νέα Διαφημιστική προβολή από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο Νautical Channel

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπέγραψε σύμβαση με το Nautical Channel για την προβολή τηλεοπτικού σποτ διάρκειας ενός λεπτού.

Το σποτ το οποίο θα του παραδώσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα προβάλλεται 14 φορές την ημέρα. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στις 90 ημέρες, από την 01 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Το συνολικό κόστος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ.

Το Τμήμα Τουρισμού Δωδεκανήσου θα καλύψει το ποσό των 5.000,00 ευρώ από το Φορέα 071-ΚΑΕ 9491 και το Τμήμα Τουρισμού Κυκλάδων Φορέα θα καλύψει το ποσό των 5.000,00 ευρώ από το Φορέα 072-ΚΑΕ 0841.

Το Nautical Channel είναι ένα τηλεοπτικό κανάλι ναυτικού αθλητισμού και τρόπου ζωής. Είναι διαθέσιμο σε περισσότερους από 20 εκατομμύρια συνδρομητές σε 44 χώρες στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Επίσης συμμετέχει σε περισσότερες από εκατό διεθνείς συνδρομητικές τηλεοράσεις, δορυφόρους, συνδρομητές IpTV, κινητή τηλεφωνία, Digital Terrestrial, MMDS και καλωδιακή τηλεόραση.